pdf-html

Privaatsuspoliitika

Redaktsioon nr 1

27. mai 2021

Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline. Me ei vastuta mis tahes tundliku iseloomuga ega isikuandmete eest, mida olete meile edastanud. Järgime üldtunnustatud standardeid, et kaitsta teilt saadud isikuandmeid nii nende edastamise ajal kui ka pärast nende vastuvõtmist. Pidage meeles, et ükski internetipõhine andmeedastusmeetod ega elektrooniline talletusviis pole 100% turvaline. Meie eesmärk on kasutada teie isikuandmete kaitsmisel majanduslikult õigustatud meetodeid, kuid meil ei ole võimalik garanteerida teie andmete absoluutset turvalisust. Palun kaaluge seda enne mis tahes isikuandmete edastamist. Pidage meeles, et andmed, mis seate oma kasutajaprofiilis vabatahtlikult avalikuks, on seejärel avalikult kättesaadavad ja nähtavad ka teistele. Me ei vastuta mis tahes andmete eest, mis olete selliste ja/või muude tegevuste abil ise vabatahtlikult avalikustanud. Kasutame STP teenuste (tegutseb kaubamärgi Hidemyphone all, edaspidi – PROJEKT) kaudu kogutud isikuandmeid ainult dokumendis „Lepingutingimused” toodud eesmärkidel. Näiteks:

-teile teenuste või teabe pakkumiseks (ning seotud tehingute töötlemiseks ja lõpuleviimiseks);

-teie e-kirjadele, ettepanekutele, küsimustele, kommentaaridele, päringutele ja kaebustele vastamiseks ning klienditeeninduse otstarbel;

-PROJEKTI kasutuse ja trendide jälgimiseks ning analüüsimiseks;

-teile kinnituste, uudiste, turbehoiatuste, tugi- ja administratiivsõnumite saatmiseks ning teiega suhtlemiseks muude suhtlusvahendite kaudu;

-andmete kasutamiseks mis tahes muul eesmärgil, milleks neid koguti.

Me ei jaga teilt PROJEKTI raames kogutud isikuandmeid kolmandate pooltega, v.a järgmistel tingimustel:

-jagame andmeid oma alltöövõtjatega, kui see on vajalik teenuste pakkumiseks;

-jagame andmeid teilt eelnevalt saadud loal konkreetsel kokkulepitud viisil (nt Open Graph API kaudu);

-jagame andmeid, kui meil on selleks seaduslik õigus või juhul, kui see on vajalik seaduste täitmiseks või seda nõuavad õiguslikud protsessid, või juhul, kui see on vajalik seaduslikele päringutele või õigusorganitele vastamisel (sh kohtukutsetele, -määrustele ja — korraldustele vastamisel);

Teil võib tekkida soov kutsuda teenuseid kasutama isikuid, keda te isiklikult ei tunne, kuid kellega soovite meie toodete kaudu suhelda. Sellisel juhul olge kindel, et soovite tõesti oma isikuandmeid kutsutava isikuga jagada. Kui olete sellisele isikule oma isikuandmeid edastanud, ei saa me garanteerida, et see isik ei kasuta neid andmeid teie vastu, ei jaga neid teistega ega väärkasuta neid muul viisil. Me ei saa sellist andmete väärkasutamist ära hoida ega vastuta selle eest. Meie võimuses on ainult meie privaatsuspoliitika tingimusi rikkunud kasutaja konto blokeerimine või kustutamine. Kui avaldate mis tahes andmeid vahetult mis tahes isikule (kes võib, aga ei pruugi olla teie sõber) või meie teenuseid kasutamata, ei vastuta me ühegi tagajärje eest.

Teatud kasutajaandmeid kogutakse automaatselt ja hoitakse logifailides. Need võivad sisaldada internetiprotokolli (IP) aadressi, veebibrauseri tüüpi, internetipakkuja (ISP) nime, külastusele eelnevat/järgnevat lehte, operatsioonisüsteemi versiooni, kuupäeva-/ajatempleid ja klõpsuvoo andmeid. Need andmed ei võimalda üksikuid kasutajaid tuvastada. Kasutame neid andmeid ainult turunduseesmärkidel ning oma teenuste toetamiseks ja parandamiseks. Need automaatselt kogutud andmed pole seostavad konkreetsete isikutega.

Teie piiratud juurdepääsuga andmetele (sh isikuandmetele) on juurdepääs ainult meie volitatud töötajatel või konsultantidel. Rakendame sobivaid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teilt saadud või kogutud isikuandmeid, järgides kõiki kohaldatavates õigusaktides toodud asjakohaseid kohustusi ja erandeid.

Hoiame teie andmeid alles seni, kuni see on vajalik pakkumaks teile kõiki oma teenuseid ja tegutsemaks kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega ning täitmaks pädevatelt asutustelt saadud taotlusi ja korraldusi. Kõik privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse käesolevas privaatsusteatises, et oleksite teadlik andmetest, mida kogume, kuidas neid töötleme, ja millistel juhtudel (kui üldse) võime neid kolmandatele pooltele avaldada. Jätame endale õiguse käesolevat privaatsuspoliitikat mis tahes hetkel muuta, seega kontrollige seda regulaarselt.

Kui teil on meie privaatsuspoliitika kohta küsimusi või soovitusi, võtke meiega ühendust aadressil info@hidemyphone.ee.

Käesolev privaatsuspoliitika on dokumendi „Lepingutingimused” lahutamatu osa. Mis tahes vasturääkivuste korral kehtivad dokumendis „Lepingutingimused” toodud tingimused. Kui teil on eeltoodud konfidentsiaalsuse poliitika kohta mis tahes küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil info@hidemyphone.ee.

SmartTel Plus OÜ

Maakri 19/1-7K, Kesklinn, 10145 Tallinn, Harjumaa, Eesti

Veebileht: https://hidemyphone.ee/

e-post: info@hidemyphone.ee