pdf-html

Tagasimaksete ja tühistamiste poliitika

Redaktsioon nr 1

27. mai 2021

Käesoleva dokumendi „Tagasimaksete ja tühistamiste poliitika” lepingupoolteks on SmartTel Plus OÜ (registrijärgne asukoht Maakri 19/1-7K, Kesklinn, 10145 Tallinn, Harjumaa, Eesti), edaspidi „STP”, tegutseb kaubamärgi Hidemyphone all, ja registreerimisvormis identifitseeritud lepingupool, edaspidi „klient”. Klient on kohustatud esitama vajalikud isikuandmed, nagu on nõutud STP veebisaidil https://hidemyphone.ee/ toodud registreerimisvormis.

1.Kui klient otsustab STP teenustest loobuda (see hõlmab eranditult kõiki teenuseid, mida pakutakse kaubamärgiga Hidemyphone), maksab STP kliendi kontol oleva ettemaksujäägi kliendile tagasi. Raha tagasimaksmise taotlemiseks peab

klient koostama ja allkirjastama ametliku taotluse ning saatma selle skannitud koopia STP klienditoe aadressile info@hidemyphone.ee.

2.Pangaülekanne tehakse 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates

hetkest, millal klient ametliku tagasimakse taotluse allkirjastas ja meie klienditoe aadressile info@hidemyphone.ee saatis. Summast arvatakse maha kõik ülekandega, valuutavahetusega ja pangateenustega seotud kulud ning mis tahes muud möödapääsmatud kulud, mida see ülekanne STP-le põhjustas. Soovitame enne teenuse (või teenuste osade) tühistamist seada teenuse tööle mujal. Kui teil on meie teenustega seotud tegevusi või e-posti aadresse, muutuvad need kasutamatuks ja kõik teie andmed kustutatakse.

3.Osade meie teenuste olemuste tõttu pole nende puhul raha tagasimaksmine võimalik. On äärmiselt oluline, et vaataksite selliste teenuste nimekirja läbi enne oma tellimuse esitamist.

4.Käesolev tagasimaksete ja tühistamiste poliitika on STP dokumendi

„Lepingutingimused” lahutamatu osa. Mis tahes vasturääkivuste korral kehtivad STP dokumendis „Lepingutingimused” toodud tingimused. Kui teil on eeltoodud

tagasimaksete ja tühistamiste poliitika kohta mis tahes küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil info@hidemyphone.ee.

SmartTel Plus OÜ

Maakri 19/1-7K, Kesklinn, 10145 Tallinn, Harjumaa, Eesti

Veebileht https://hidemyphone.ee/ e-post: info@hidemyphone.ee